Gespann Masters

Lipsk, Niemcy Motorsport Club Post Leipzig e.V., Lipsk